21 دیماه 95، بیبی چک صبح و بدنبالش ازمایش خون تو روز تعطیل.. بعد کلی اینور اونور یه خانوم مهربون کارمونو راه انداخت و 5دقیقه بعد گفت مثثثثثثثثثبت



همیشه دوس داشتم لحظه ای که نیفهمیم ببینم واکنش همسرم چیه؟

بیبی چک روی سنگ ورودی Wc من اینور رو زانوهام و اونم اونور...

اولش منفی نشون داد... بعد چند دقیقه همسرم گفت ببین این یکی خطم رنگ گرفت... دیدم اره... 

و هردو به هم زل زدیم چند ثانیه...


نی نی من... 

امیدوارم سالم بمونی و به ما امید ببخشی...

کلی پاقدمش خوب بود ه از صبح

19000000

article  citation of daddy

فکر می کنم دختر باشه...........

 انتشار از منبع : postell-b - postell-b
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:00:04
  برچسب ها :